Page 3 - NAHUAT_10_CAT
P. 3

Actualitat


                                 Mujeres Libres


                      Aquest any 2020 ha nascut el col·lectiu Mujeres Libres El Salvador; que busca promoure
                      en dones ex privades de llibertat processos de formació en marcs jurídics, drets hu-
                      mans, gènere, salut sexual i reproductiva, entre altres, que beneficiïn el seu creixement
                      personal, i els permeti una millor inserció a la societat. A més, pretenen fer incidència
                      en la societat sobre les conseqüències psicològiques, emocionals i econòmiques que
                      genera la criminalització de dones que pateixen emergències obstètriques en el marc
                      de la restrictiva legislació antiavortista a El Salvador. Volem reconèixer la seva lluita i
                      comprometre’ns a compartir-la internacionalment

                      + info: https://www.instagram.com/mujereslibressv/
                      Poesía salvadorenca

                      contemporània                      La gran i reconeguda escriptora   dels inicis de l’estat salvadorenc.
                      salvadorenca Carmen González Huguet
                      ens ha fet l’honor de col·laborar en el  També dedica les seves línies a
                      tercer número de Metzti Chikume, el  reconèixer el molt important paper de
                      suplement cultural de la Revista Nàhuat,  les revistes literàries com ha estat el
                      amb la publicació de l’article “Poesia  cas de El Papo, cosa poética; La cebolla
                      salvadorenca contemporània”.    púrpura, La masacuata, Abra, Taller de
                                        Letras, Papeles de la tertulia, Realidad,
                      L’escriptora salvadorenca fa un ampli  Cultura, Alkimia i Paradoxa, o dels
                      retrat dels principals noms, prop de cent,  suplements culturals dels mitjans diaris.
                      de la poesia d’aquest país, de les obres
                      més destacades tan a nivell nacional  Podeu llegir el número 3 de Metzti
                      com internacional, i una interessant  Chikume a: https://www.huacalong.cat/
                      mostra de la llarga tradició poètica que  suplement-num-9/
                      s’ha mantingut sense interrupció des    Seminari: De súbditas a ciudadanas. 200 años de

    mujeres y políticas en El Salvador    El passat gener es va inaugurar a  “De súbditas a ciudadanas: 200 años de
    Barcelona en format virtual l’Escola  mujeres y políticas en El Salvador” de
    Amparo Casamalhuapa, un espai de   la mà de Carlos Cañas Dinarte que els
    formació, educació, reflexió i debat sobre  dies 10, 17 i 24 d’abril, ens mostrarà el
    la història i l’actualitat social, cultural i  paper de les dones salvadorenques en
    econòmica de El Salvador i del conjunt  la creació social, educativa, econòmica,
    d’Amèrica Central, impulsat per la Xarxa  cultural i política del país i el seu rol
    de Literatura Salvadorenya a Barcelona  capdavanter en la seva transformació
    i Catalunya. Déu el seu nom a Amparo  social durant els dos-cents anys
    Casamalhuapa, mestra, periodista i  d’història de la república de El Salvador.
    poetessa salvadorenca, feminista i
    comunista, defensora dels drets humans,  Inscripcions a:
    de les dones i de les llibertats que es
    va enfrontar a la dictadura militar de  https://www.literaturasalvadorenya.
    Maximiliano Hernández Martínez.
                        cat/escola-amparo-casamalhupa-
                            formacions/
    Aquest mes d’abril té lloc el seminari

                                                      Nahuat  3
   1   2   3   4   5   6   7   8