Seleccionar página

Aquest article de Candy Chévez, investigadora salvadorenya llicenciada en Psicologia i sistematitzadora de l’experiència de l’Orquestra de Cordes  ha estat publicat en el número 8 (setembre 2020) de “Nàhuat, revista de solidaritat amb El Salvador”. En el mateix s’exposa l’aposta per l’art com a eina per a la transformació social i l’experiència de l’Orquestra de cordes de l’ISNA i de l’Ensamble LiberArte.

A El Salvador la joventut representa el 28,5% del total de la població (dades del DIGESTYC, 2014). De cada cent joves, 40 viuen en zones rurals. El 45,5% d’aquest grup poblacional pertany a llars amb renda per càpita menor de 89 dòlars i únicament el 14% pertany a llars amb ingressos per càpita superior a 208 dòlars.

La joventut és un dels grups poblacionals més afectats per la violència, tant en el seu caràcter de víctimes com de victimaris. Un problema multidimensional que està de la mà de factors com la desintegració familiar, índexs baixos d’escolaritat, condicions precàries de vida i el fenomen de les “pandilles”.

Davant la problemàtica, les respostes dels governs de torn han passat pel desenvolupament de polítiques executives de seguretat prioritàriament punitives i de repressió, com ho van ser les anomenades polítiques de “mà dura” i “súper mà dura”.

La conjuntura social determinada per un tractament repressiu del tema dels actes delictius i el tractament mediàtic de la situació, on els joves es veien constantment vinculats al tema de la violència, ha tingut com a conseqüència l’estigmatització dels mateixos. I és als que, vinculant-los amb “pandilles”, s’han presentat com els responsables de la violència i la delinqüència en els discursos. Això, ha generat la dificultat en els processos d’acompanyament dels joves i dels processos d’inserció social d’aquells que per diverses raons socioeconòmiques arriben a estar en conflicte amb la llei. Més enllà de la feina amb el jovent, està també el del treball amb una societat que no està disposada a donar segones oportunitats.

L’espiral de violència que assota el país té com a blanc al joves. Ja en la dècada passada s’havien treballat reformes legals que van permetre la vigència d’una Llei Penal Juvenil a partir del 1995 (FESPAD, 2012). A El Salvador hi ha quatre centres d’inserció per a joves en conflicte amb la llei: L’Espino, Ilobasco, Tonacatepeque i el Centro de Inserción Femenino (CPISF). En el cas de les dones joves es compta amb un Centro para la Inserción Femenino situat en el municipi d’Ilopango (Departament de San Salvador). Històricament, ha existit una mitjana de 100 dones joves, entre 14 i 23 anys que compleixen condemna per delictes vinculats a les maras: homicidi, extorsió, robatori agreujat, etc. Algunes d’aquestes dones joves són mares i la majoria es troben actives en el sistema educatiu dins el centre.

Tiempos Nuevos Teatro, una aposta per l’art com a eina per a la transformació social

L’Associació Tiempos Nuevos Teatro (TNT) és un referent sociocultural que treballa en l’àmbit comunitari, nacional i internacional, promovent l’educació a través de l’art per potenciar el desenvolupament humà dels diversos sectors de la societat.

Al 2012, a partir d’un estudi participatiu amb dones privades de llibertat en el

Centre d’Inserción Femenino, Cárcel de Mujeres, i els centres penals de Quezaltepeque i Sensuntepeque es va generar la reflexió sobre la condició de la dona jove en els centres d’internament, sobre els alts nivells de victimització que han patit en les seves vides i les limitacions en recursos humans, tècnics i financers de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), i l’Instituto Salvadoreño para la Infancia y Adolescencia (ISNA).

Fent seguiment als resultats de l’estudi presentat per FESPAD, l’any 2015, TNT se suma a la feina dins el Centro para la Inserción Social Femenino del ISNA (CPISF) per mitjà del projecte “Empleo, Arte y Cultura de Paz para mujeres jóvenes privadas de libertad”, patrocinat per la Unió Europea. Amb processos de formació artística, entre ells el de formació musical amb instruments de corda, com violí, viola i violoncel, i la conformació d’una Orquestra de Cordes.

El projecte té com a objectiu millorar la seguretat i qualitat de vida de les dones joves vinculades amb “pandillas” en processos d’inserció, a través de la construcció d ‘un model integral de treball amb dones joves privades de llibertat, en el què la societat civil participa juntament amb les institucions estatals per a la seguretat, dignitat i els drets fonamentals d’elles, generant oportunitats d’inserció social d’èxit.

Continuar llegint a la pàg. 5 del número 8 de la Revista Nàhuat.

(Visited 14 times, 1 visits today)